СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Семінар
Одеса, Україна, 9 березня 2004 року


 Опис: 

 

Організатор семінару: міжнародна громадська організація Асоціація Нова Музика

 

Фінансова та організаційна підтримка: Швейцарська культурна програма в Україні

 

 

У семінарі брали участь керівники та викладачі учбових закладів, в яких викладається менеджмент, представники установ культури та бізнес компаній, які надають послуги з менеджменту культурних проектів.

У роботі семінару також брали участь: пані Людмила Гарбуз - директорка Швейцарської культурної програми в Україні Фундації Про Гельвеція (Київ, Україна) та пан Рольф Келлер - викладач Базельського університету, розробник навчальних програм з менеджменту культури (Базель, Швейцарія).

 

 

На зустрічі обговорювались питання стосовно розвитку менеджменту в сфері культури та мистецтва, перспективи створення та функціонування в Одесі Центру менеджменту культури та можливості організації навчання фахівців за спеціальністю "менеджер культури". Також були запропоновані потенційні партнери, учасники цього проекту та обговорена можливість співпраці різноманітних недержавних, громадських, державних та бізнес структур з розробки та впровадження нової моделі підготовки кадрів та підвищення кваліфікації менеджерів культурних проектів і закладів культури.

 

З метою обговорення можливостей щодо консолідації зусиль державних, комерційних та громадських організацій задля розвитку менеджмента культури в Україні програмою семінару були запропоновані наступні теми:

• про професію "менеджер культури"

• можливості управління соціально-культурними процесами

• моделі професійної комунікації, які застосовуються у сучасному менеджменті

• стратегічне планування у сфері культури: можливості й ризики.

• сприяння творчій діяльності українських діячів культури й мистецтва шляхом створення, розвитку й публікації інформаційних баз даних, а також пропаганди сучасного українського мистецтва.

 

Під час засідань круглого столу були розглянуті такі аспекти менеджмента культури:

• можливості отримання спеціальних знань у сфері культурного менеджмента (культурна політика, маркетинг, фондрайзінг, менеджмент проектів, персоналом, фінансовий менеджмент, PR-технології, законодавство та оподаткування, створення бізнес-планів, розробка стратегії та ін.) у таких напрямках, як менеджмент виконавських мистецтв, музейної справи, театру тощо.

• розробка й впровадження сучасних технологій менеджмента культури в Україні;

• забезпечення професійного зростання менеджерів культури й просування нових стандартів управління у сфері культури;

• укріплення партнерських стосунків між представниками різних громадських секторів та стимулювання їх участі у розв'язанні питань розвитку культури;

• розвиток менеджмента культури з урахуванням ринкових умов;

• створення Центру практичного менеджмента культури в Одесі, розповсюдження досвіду його діяльності на інші регіони України.

 Учасники: 

 

Модератор: Рольф Келлер - професор Базельского університету

 

1. Бабіч Н. М. - Голова Департаменту культури й мистецтв Одеської обласної адміністрації

2. Біновська Т. Д. - директор приватної морської арт галереї

3. Волченко Н. А. - провідний спеціаліст Відділу міжнародних зв'язків ФХІ НАН України, менеджер культурних проектів

4. Гарбуз Л.А. - директор Швейцарской культурної програми в Україні

5. Лещінська Н. А. - Начальник Управління культури й мистецтв виконкому міської ради

6. Мельничук О.М. - директор інформаційного центру "ПромКом''

7. Молдаванова А. А. - координатор програм "Громадські зв'язки", проекту "Гармонія", Державного Департамента США

8. Овчаренко С. В. - проф. Одеського національного університету ім. Мечникова

9. Перепелиця О.Д. - директор об'єднання громадських організацій "Інститут регіонального розвитку, культури та освіти"

10. Поліщук Н. С. - директор Одеського художнього музею

11. Редько О. Г. - директор Одеського театру музичної комедії

12. Ростіянов Б. Ю. - доцент кафедри філософії й соціальних політичних наук Академії державного управління при Президентові України

13. Самойленко О. І. - проф., проректор Одеської державної музичної академії ім.А.В.Нежданової

14. Солодовнік С.С. - заст. Начальника Управління культури й мистецтв виконкому міської ради

15. Хачатрян А. А. - музикознавець, менеджер культурних проектів

16. Цепколенко К. С. - проф. Одеської державної музичної академії ім.А.В.Нежданової, президент міжнародної громадської організації Асоціація Нова Музика

17. Шейко Н.І. - заст. директора Російського драматичного театру

18. Шубартовський Г. І. - проф., Проректор Одеського Економічного університету