ЄДНАННЯ МУЗИКОЮ
Міжнародний форум директорів фестивалів та керівників організацій нової музики
фестиваль та круглі столи у межах проекту Музично-Інформаційний Центр
Одеса, Україна, 10-16 квітня 2001


 Опис: 

 

Ідея, художня концепція та виконання проекту:

Міжнародна громадська організація "Aсоціація Нова Музика", українська секція ISCM (Міжнародне товариство сучасної музики), президент Кармелла Цепколенко

 

Автор та менеджер проекту:

Юрій Семенов

 

За фінансової підтримки:

Культурної фундації Про гельвеція, мережа Схід-Захід, Про гельвеція - Україна;

Міжнародного Фонду Відродження

Фонду Грецької культури

 

Організаційний комітет:

Галина Владимирська директор Всесвітнього клубу одеситів

Олександр Перепелиця директор Інституту регіонального розвитку, культури та просвіти

Юрій Семенов автор та менеджер проекту

Кармелла Цепколенко президент Асоціації Нова музика

 

Інформаційна підтримка:

Одеське обласне радіо: ТО Ірина та Радіо на Троїцькій (Україна)

Радіо Гармонія світу (Одеса, Україна)

Газета Вечерняя Одесса

 

Загальна мета проекту - сприяти розвиткові нової музики в Україні та інтеграції України у світовий та європейський культурний та інформаційний простір. Конкретним завданням даного форуму є сприяння міжнародній співпраці НДО та творчих особистостей у сфері нової музики. Предмет форуму - ознайомлення з досягненнями та особливостями розвитку фестивального руху у різних країнах, обговорення можливої взаємодії та реалізації спільних проектів. Форум має два напрямки: (1) круглі столи, а також (2) перформанси, концерти, аудіо- та відео акції. Учасники обговорили етапи організації та проведення фестивалів, майстер-курсів, конференцій та інших культурних акцій та заходів.

Загальна мета проекту - сприяти розвиткові нової музики в Україні та інтеграції України у світовий та європейський культурний простір. Конкретним завданням даного форуму є сприяння розробці спільних підходів та критеріїв функціонування, розвитку і співпраці незалежних громадських організацій та творчих особистостей у сфері нової музики. Мережеві об'єднання організацій нового мистецтва мають бути спрямовані на розвиток сучасних напрямків культури, підтримку всього нового, прогресивного, талановитого.

Останніми роками ця проблема вже висувалася на обговорення під час різноманітних зустрічей, у тому числі проведених Асоціацією Нова музика. Так, при організації фестивалів гарні перспективи виявила ідея змістовного та часового поєднання акцій у різних країнах регіону. Наприклад, якщо фестивалі відбуваються у трьох країнах, як-от Україні, Молдові, Румунії послідовно, з часовою перервою між ними, що не перевищує кількох днів, це уможливлює не лише обмін учасниками, але й узгодження концепцій фестивалів і навіть розробку спільної концепції фестивального руху. Окрім вирішення організаційних проблем та здешевлення витрат, це може сприяти розвитку почуття культурної спільноти, поєднанню різних за місцем проведення, формою та змістом фестивалів новітніми концептуальними парадигмами.

Наступна проблема - це співпраця незалежних громадських організацій на міжнародному рівні. Тут, перш за все, вражає різниця умов функціонування НДО в різних країнах. Маємо на увазі різницю законодавства, умов реєстрації, оподаткування НДО, наявність чи відсутність державної та громадської підтримки, ступінь єдності артистичної еліти. Специфіка України у тому, що НДО вимушені існувати в ситуації, що її можна назвати визначеною невизначеністю та постійною непостійністю. Це викликає певні особливості планування, примушує до гнучкості та швидкого реагування на ситуаційні зміни. Мусимо оперувати більшою кількістю компонентів планування, аби бути спроможними переорієнтовуватися в залежності від ситуації. Така особливість планування, викликана обставинами, має братися до відома й тими партнерами, що працюють у стабільніших умовах. У свою чергу ми намагаємося враховувати специфіку роботи організацій інших країн.

Особливістю даного форуму є участь представників не тільки розвинених західних країн Європи, Америки та країн "перехідного періоду", але й країн Азії - Індії, Кореї та Японії. Тож закономірно виникає питання культурного діалогу та взаємодії різних музичних цивілізацій світу в епоху глобалізації інформаційних процесів, що мають виняткову вагу не лише для функціонування музичної культури у світовому масштабі, але й для внутрішньої суті музики, отже зачіпають кожного музиканта та кожного слухача, тобто всіх.

Важливим компонентом форуму є обговорення перспектив роботи інтернаціональної мережі музично-інформаційних організацій. Зокрема, на порядку денному - створення й функціонування баз даних, особливо сучасної музики, Інтернет-журналів, інтеграція країн нашого регіону в світову інформаційну мережу.

Програма Форуму має два напрямки: круглі столи та перформанси, концерти, аудіо- та відео-акції, зустрічі, прес-конференції тощо. Фестивальна програма включає низку концертів, присвячених сучасній українській та іноземній музиці. Серед учасників форуму - відомий ансамбль солістів, камерний оркестр Київська камерата, інші українські та іноземні солісти та ансамблі, зокрема (вперше в Україні) грецький ансамбль сучасної музики.

Головними результатами проекту слід вважати:

Впровадження систематичного обміну досвідом між музичними НДО різних країн та регіонів світу, розширення зв'язків між ними та координація їх діяльності.

Сприяння ефективності та життєздатності кожної із організацій-учасниць шляхом проведення мережевих заходів, навчальних семінарів та завдяки розробці та втіленню спільних проектів.

Підсилення зацікавленості української громадськості та сприяння розвиткові нової музики та процесу подальшої інтеграції України до світового культурного простору.

Метою Форуму було сприяння розвитку Нової музики в Україні та її інтеграції до європейського та світового культурного простору. У події взяли участь керівники композиторських та інших організацій, ансамблів та фестивалів Нової музики, директорів Музично-інформаційних центрів, а також композитори, виконавці та музикознавці з багатьох країн Європи, Америки та Азії.

Головними предметами обговорення були: (1) організація національних та інтернаціональних фестивалів нової музики, та (2) інформаційна інфраструктура сучасної музики на регіональному та глобальному рівнях.

Тон дискусії задав проф. Бернгард Вульф, що поділився своїм досвідом організації міжнародних фестивалів у Європі (Німеччина, Швейцарія, Україна), Азії (Монголія, В'єтнам, Киргизстан) та Америці (Уругвай). Він назвав монгольський фестиваль Стукіт копит дитиною одеського фестивалю 2Д2Н, а наступні фестивалі у В'єтнамі та Киргизстані - його "онуками". Учасники погодилися, що сучасні фестивалі, особливо - Нової музики не можуть мати структуру примітивних традиційних серій концертів, але мусять походити від цілісних, якщо можливо унікальних художніх концепцій.

На доповнення до міжнародних мереж, що існують, потрібні нові, особливо регіональні, які б включали як розвинуті країни, та й ті, що перебувають у так званому "перехідному" стані, як-от чорноморські, балканські, та дунайські.

Учасники отримали інформацію про діяльність Музично-інформаційного центру Одеса Україна та про Інтернет-журнал www.musica-ukrainica.odessa.ua

 
 Програма: 

 

10 квітня, ВІВТОРОК

Зустріч учасників форуму

 

11 квітня, СЕРЕДА

10.00 ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ

Всесвітній Клуб Одеситів

10.30 КРУГЛИЙ СТІЛ I Досвід проведення фестивалів

Б.Вульф, Дж.Кларк, Є.Щербаков

Всесвітній Клуб Одеситів

12.30 КРУГЛИЙ СТІЛ II Розвиток фестивального руху

А.Ровнер, К.Деллей

Всесвітній Клуб Одеситів

17.00 ВЕЧІРНІЙ ПЕРФОРМАНС I | Баяновий речиталь

Володимир Зубицький баян (Україна - Італія)

Програма:

Відділення І

Володимир Зубицький Від Фанчеллі до Гальяно - фантазія на теми Лючіано Фанчеллі, Вольмера Бельтрамі та Рішара Гальяно для баяна з фортепіано

Володимир Зубицький Концертна партита у стилі джазової імпровізації № 2 для баяна

Володимир Зубицький Россініана для баяна з фортепіано

Відділення II

Віктор Власов Кроки для баяна

Даніїл Крамер, В'ячеслав Черніков, Володимир Зубицький Скрипаль, що грає та танцює для скрипки

Астор П'яццолла Забуття для баяна

Володимир Зубицький Джаз-скерцо - фантазія на теми Лючіано Фанчеллі, Рішара Гальяно, Віктора Власова для баяна

Володимир Зубицький - Марчелло Моретті Ріка для баяна з фортепіано

Володимир Зубицький - Марчелло Моретті Я люблю тебе, Пезаро для баяна

Володимир Зубицький - Марчелло Моретті Радісний спів для баяна з фортепіано

Володимир Зубицький Траурна музика пам'яті Владислава Золотарьова для баяна

Володимир Зубицький Хай живе Кастельфідардо! для скрипки та баяна

У концерті беруть участь: Наталя Зубицька фортепіано, Олександр Володін скрипка

Золота зала, Літературний музей

19.00 ВЕЧІРНІЙ ПЕРФОРМАНС II

Державний ансамбль солістів Київська камерата (Україна)

Художній керівник та диригент Валерій Maтюхін

Програма:

Ашот Зограбян Концерт-елегія для 12 сольних струнних

Валентин Сильвестров Серенада для струнних (1978) | Епітафія для струнних та фортепіано (1999)

Володимир Зубицький Камерна симфонія №3 пам'яті Б.М.Лятошинського для струнних (1985)

Євген Станкович Камерна симфонія №3 для флейти та струнних (1982)

Солісти: Богдана Стельмашенко флейта, Дмитро Таванець фортепіано

Золота зала, Літературний музей

 

12 квітня, ЧЕТВЕР

10.00 КРУГЛИЙ СТІЛ III Музика та процеси глобалізації (віртуальний та реальний простір та час, взаємодія цивілізацій, зміни у соціальній структурі, суспільній ідеології та структурі музичної діяльності)

Іво Нільсон, Андреас Лоренц, Володимир Бєляєв

Всесвітній Клуб Одеситів

12.00 АУДІОАКЦІЯ I Музика з Греції, Кіпра, Азербайджану, Індії, Кореї, Японії ...

Всесвітній Клуб Одеситів

13.00 АУДІОАКЦІЯ ІІ

Міхаліс Адаміс Візантійська та сучасна новогрецька музика: досвід взаємодії

Одеський філіал Грецького фонду культури

17.00 ВЕЧІРНІЙ ПЕРФОРМАНС III

Ансамбль Ержебет та Ансамбль Гармоніі світу

Програма:

Євгєній Щербаков П'ять духовних пісень

Виконують: Ансамбль Ержебет

Ізабель Гойсер сопрано, Міклош Хеджі скрипка, Ласло Полус віолончель, Штефан Абельс фортепіано

Ерік Фрайтаг Квінтет для флейти та струнного квартету (світова прем'єра)

Виконують: Ансамбль Гармонії світу

Наталя Литвинова скрипка, Леонід Піскун скрипка, Ія Комарова альт, Сергій Шольц віолончель, Сергій Лаптєв флейта

Будинок актора

 

13 квітня, П'ЯТНИЦЯ

10.00 КРУГЛИЙ СТІЛ IV Музика та процеси глобалізації

Елізабет Глаубер, Адіна Ізарра

Всесвітній Клуб Одеситів

12.00 АУДІОАКЦІЯ III Музика з Великої Британії, Люксембургу, Німеччини, Швейцарії, Аргентини, Венесуели, США

Всесвітній Клуб Одеситів

16.00 ВІДВІДИНИ фестивалю Два дні й дві ночі нової музики

 

14 квітня, СУБОТА

12.00 АУДІОАКЦІЯ IV Музика молодих

Одеське відділення Національної Спілки Композиторів України

16.00 ВІДВІДИНИ фестивалю Два дні й дві ночі нової музики

 

15 квітня, НЕДІЛЯ

15.00 КРУГЛИЙ СТІЛ V | Загальна дискусія. Обмін думками

Одеське відділення Національної Спілки Композиторів України

18.00 ВЕЧІРНІЙ ПЕРФОРМАНС ІV

Ансамбль Adamis Unlimited (Греція)

Відділення 1

Міхаліс Адаміс Ендон (Всередині) для саксофона та електроакустичної музики (компакт-диска) (2001)

Йоргос Адаміс Rhinotilinkus Ulni (Сидіння з носовими тілінками) для подвійної народної флейти (фуруї), 2 тілінок, електроакустичної музики (компакт-диска) та вогняного жонглера (2000)

Міхаліс Адаміс Kratema (Грецька аненайка) для баритона, саксофона, туби та електроакустичної музики (компакт-диска) (1971)

Відділення 2

Йоргос Адаміс Диджвастахто (Ні-дидж-стерпно) для диджериду, бендира та голоса (2001)

Міхаліс Адаміс Molpe (Піснеспів) для саксофона-альта (2000)

Йоргос Адаміс Із печер для морінхура та голоса (1998)

Йоргос Адаміс Врятовані в кораблетрощі для магнітної плівки, жонглера та голоса (1998)

Виконує: Ансамбль Adamis Unlimited

Йоргос Адаміс вокал, морінхур, угорські народні флейти (2 тілінки та подвійна народна флейта - фуруя), диджериду, бендир, Теофілос Сотіріадіс саксофони (сопрано та альт), Танасіс Адаміс вогняний жонглер, Міхаліс Адаміс диригент

Будинок актора

 

16 квітня, ПОНЕДІЛОК

11.00 КРУГЛИЙ СТІЛ V | Загальна дискусія. Прес-конференція

Всесвітній Клуб Одеситів

 
 Учасники: 

 

Азербайджан

Афет Мамедова музикознавець, директор Центру Нової музики

Ельмір Мірзоєв композитор, директор Ініціативного центру Нової музики

 

Аргентина

Мартін Фумарола композитор, лідер ансамблів та фестивалів

 

Болгарія

Іва Чардарова менеджер Міжнародного фестивалю Березневі Музичні Дні в Русе (Болгарія)

 

Велика Британія

Джеймс Кларк композитор, керівник фестивалів

 

Венесуела

Адіна Ізарра композиторка, Віце-Президент Венесуельської секції ISCM

 

Вірменія

Роберт Амірханян композитор, Голова Правління Спілки композиторів Вірменії

 

Греція

Йоргос Адаміс композитор, керівник ансамблів

Міхаліс Адаміс композитор, диригент, керівник фестивалів та ансамблів, екс-президент Грецької секції ISCM

Пані Адаміс психолог (звукова терапія)

   Ансамбль Adamis Unlimited:

Теофілос Сотріадіс саксофоніст

Танасіс Адаміс вогняний жонглер

 

Індія

Удай Мацумдар музикант, лідер ансамблів та фестивалів

 

Італія

Володимир Зубицький композитор, баяніст, організатор фестивалів (Україна Італія)

 

Кіпр

Панікос Йор'юдіс професор, організатор фестивалів

 

Корея

Парк Ін-хо композитор, лідер фестивалів, Віце-Президент Корейської секції ISCM

Пайк Сеунг-Ву композитор, лідер фестивалів, Генеральний секретар Корейської секції ISCM

 

Молдова

Владімір Бєляєв композитор, президент секції ISCM Молдови

Олег Палимський композитор, диригент, керівник ансамблю Ars Poetica

Генадіє Чобану композитор, лідер фестивалів, Міністр культури Республіки Молдова

 

Німеччина

Бернгард Вульф перкусійник, диригент, президент фестивалів в Україні (Два дні й дві ночі нової музики в Одесі), Монголії (Стукіт копит в Уланбаторі) та Киргизстані, керівник Ансамблю перкусії, професор Фрайбурзької Вищої школи музики

Елізабет Глаубер директор та організатор фестивалів

Андреас Лоренц Дрезденський Центр Сучасної Музики

 

Росія

Зульфія Асадулліна музикознавиця, менеджер фестивалів (Казань, Татарстан)

Міхаїл Броннер композитор, лідер асоціації

Рашід Калімуллін композитор, Голова Спілки композиторів Татарстану (Татарстанської секції ISCM), Президент Міжнародного музичного фестивалю Схід-Захід (Казань, Татарстан)

Антон Ровнер композитор, музикознавець, засновник та директор фестивалів (Росія-США)

Євгєній Щербаков композитор, член Оргкомітету Міжнародного фестивалю Композиторські покоління (Нижній Новгород, Росія)

 

Румунія

Лівіу Данчяну композитор, диригент, лідер ансамблів та фестивалів

 

США

Френсіс Шварц композитор, лідер ансамблів та фестивалів

Джоел Сакс композитор, лідер ансамблів та фестивалів

 

Швейцарія

Луціус Ґартманн керівник ансамблю

Клод Деллей директор фундації SUISA

Йопо лідер ансамблів та фестивалів, засновник асоціацій

Інгеборг Поффет лідер ансамблю

Елізабет Штауб менеджер ансамблю ЕРЖЕБЕТ

Ансамбль Ержебет (Швейцарія):

Ізабель Гойссер сопрано

Міклош Хеджі скрипка

Ласло Полуш віолончель

Штефан Абельс фортепіано

 

Швеція

Іво Нільссон тромбоніст, композитор, лідер ансамблів та фестивалів

 

Японія

Сінатро Міядзакі лідер ансамблів та фестивалів

 

Україна

Василь Василенко диригент, президент Міжнародного оперного фестивалю Золота корона в Одесі, директор Одеського державного театру опери та балету (Одеса, Україна)

Юлія Гомельская композиторка (Одеса, Україна)

Олена Зінкевич музикознавиця, професор Київської Національної академії музики (Київ, Україна)

Валерій Матюхін піаніст, диригент, художній керівник Державного ансамблю солістів Київська камерата (Київ, Україна)

Леся Олійник музикознавиця, менеджер, Секретар Національної Спілки Українських композиторів (Київ, Україна)

Сергій Пілютиков композитор, художній керівник ансамблю Рикошет, менеджер Міжнародного форуму музики молодих у Києві (Київ, Україна)

Олександр Ровенко музикознавець, Проректор Одеської державної консерваторії ім. А.Нежданової (Одеса, Україна)

Володимир Рунчак композитор, диригент, керівник концертної серії Нова музика у Києві, (Київ, Україна)

Юрій Семенов музикознавець, менеджер проекту Музично-Інформаційного Центру, редактор Інтернет-журналу Musica Ukrainica (Одеса, Україна)

Альона Томльонова композиторка, організатор Міжнародного конкурсу дитячої музики в Одесі (Одеса, Україна)

Кармелла Цепколенко композиторка, Президент Української секції ISCM, художній керівник Міжнародного фестивалю Два дні й дві ночі нової музики в Одесі (Одеса, Україна)

Олександр Щетинський композитор, член Оргкомітету Міжнародного музичного фестивалю Контрасти у Львові (Харків, Україна)

Людмила Юріна композиторка, художній керівник фестивалю Метаарт у Києві (Київ, Україна)

   Ансамбль Гармонії світу:

Наталія Литвинова скрипка

Леонід Піскун скрипка

Ія Комарова альт

Сергій Шольц віолончель

Сергій Лаптєв флейта

   Державний ансамбль солістів Київська камерата:

Богдана Стельмашенко

Богдан Галасюк

Георгій Черненко

Дмитро Таванець

Наталя Зубицька

Золтан Алмаші

Дмитро Гаврилець

Ганна Луніна

Андрій Мельник

Олег Серединський

Олександр Володін

Вікторія Штик

Олександр Іванов

Ольга Морозова

Олександр Меньшиков

Марина Полоденна

Олег Любченко

Віктор Карбовський

Олексій Алексєєв

Дмитро Жембровський

Василь Демидович

Віктор Зимін

Валерій Погосов

Лілія Бабашина

Лоліта Хомліченко

Любов Мосійчук