Олександр Перепелиця
піаніст, менеджер

new_music@irf.odessa.ua

"Художні ігри", онлайнова мультимедійна книга

Біографія

Народився 3 жовтня 1951 року в м.Одесі (Україна).
Музичну освіту одержав в Одеському музичному училищі ім. К.Ф.Данькевича за фахом "фортепіано", клас проф. А.П.Бичач (1968-1973) та в Одеській державній консерваторії ім. А.В.Нежданової (зараз Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової) за фахом "фортепіано", клас проф. А.Б.Зелинського (1973-1977).
У 1983-1986 навчався в аспірантурі Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського (зараз Південно-Український державний педагогічний Університет ім. К.Д.Ушинського) за фахом "музична педагогіка". Запровадив у практику підготовки музикантів та художників систему визначення та розвитку художніх емоцій та почуттів - комплексного виховання художньо обдарованої особистості.
У 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Педагогические основы формирования эстетических чувств учащихся в процессе обучения музыке" (М., Московський науково-дослідний інститут художнього виховання Академії педагогічних наук СРСР, 1987), науковий керівник проф. Г.М.Ципін, й отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
1990-1993 - навчання у докторантурі Московського науково-дослідного інституту художнього виховання Академії педагогічних наук СРСР. Підготував докторську дисертацію за темою "Художественная игра как средство развития эстетического сознания ребенка".
О.Перепелиця є автором теорії художніх ігр, що описана в його книжці "Художественные игры" (онлайн версія) (1990), та успішно впроваджена у практику навчальних закладів України й Росії, опробувана на 20-ти міжнародних конференціях, знайшла відображення у 40 наукових публікаціях (3 монографії, 12 науково-тематичних збірок, численні статті та доповіді).
У 1994-1999 роках був координатором програм за напрямком "Культура" Одеського регіонального відділення Міжнародного фонду "Відродження" (МФВ). У 1997 році його було призначено заступником директора МФВ того ж відділення. Очолює об'єднання громадських організацій Інститут реґіонального розвитку, культури та освіти (1999) та обіймає посаду директора міжнародної громадської організації Асоціація Нова Музика (1995) - Української секції Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM.
Вигравав гранти на реалізацію творчих та культурних проектів за конкурсами Міжнародного фонду "Відродження" (Україна), фундації "Про Гельвеція" (Швейцарія), "КультурКонтакт" (Австрія) та інших.
О.Перепелиця є одним з фундаторів та директором щорічного Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "Два дні й дві ночі нової музики" (існує з 1995 року). Він є ініціатором та організатором серії фестивалів та концертів, міжнародних конференцій та семінарів, майстер-класів, інших культурних подій та акцій (усього понад 50), серед яких найвідоміші: "Мандрівна академія музики" (Одеса, 1997-2000), "Prima Vista" (1997-1999), низки заходів присвячених сучасному пластичному та імпровізаційному мистецтву.
За його ініціативи та під його керівництвом у 2000 році було засновано перший в Україні Музично-інформаційний центр сучасної музики при Асоціації Нова Музика та створена електронна база даних сучасної української музики.
О.Перепелиця очолює редакційну колегію Інтернет-часопису "Musica Ukrainica", який він заснував також у 2000 році.
Він ініціював та керував роботою з видання першого в Україні CD-ROMу "Нова музика України - композитори, твори, виконавці: мультимедійна база даних" (онлайн версія) - (Одеса, 2001). До якого увійшла інформація стосовно 24 українських композиторів та виконавців нової музики (понад 50 музикантів та музичних колективів): фото, біографії, повні списки творів, адреси (українською й анґлійською мовами), а також - по 3-5 записів творів кожного представленого композитора, всього 12 годин музики (57 вибраних творів у форматі МР-3).
За його безпосередньою участю здійснено видання й подвійного CD-ROMу "Одвертості таїни" - мультимедійної бази даних українських композиторок. До якого увійшла інформація стосовно 12 українських композиторок - фото, біографії, повні списки творів, адреси (українською й анґлійською мовами) та 22 години музики (всього 111 творів у форматі МР-3), також наведена інформація про виконавців нової музики (понад 70 музикантів та музичних колективів).
О.Перепелиця зорганізовує діяльність та бере безпосередню участь у роботі із складання та видання буклетів та різноманітних інформаційних матеріалів стосовно проведення фестивалів та інших подій.
Він є відповідальним редактором довідника "Сучасні композитори України", де вперше в Україні українською та англійською мовами наведено біографічну інформацію та повні списки музичних творів багатьох українських митців, діяльність яких пов`язана з сучасною українською музикою (Одеса, 2002).
Протягом 1994-2002 років під його керівництвом видано 11 компакт-дисків із записами сучасної академічної української музики та вибраних творів з програми щорічного Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "Два дні й дві ночі нової музики" (1995-2002).
Брав участь у багатьох міжнародних фестивалях та форумах, зокрема: фестиваль сучасної музики Roaring Hooves (Монголія, 1999), щорічна майстерня сучасної музики при Міжнародних майстер-класах для піаністів (Біль, Швейцарія, 2001), 17-й фестиваль Дрезденські дні сучасної музики (Німеччина, 2003) та інш.
У 2003 р. О.Перепелиця за програмою Громадські зв'язки (проект Гармонія) підвищував свою кваліфікацію менеджера під час 3-х тижневого стажування на курсах Інституту тренінгу та розвитку (Емерст, Массачусетс, США).


Список фестивалів, заходів, та інших подій,
які було проведено за ініціативою та під керівництвом
Олександра Перепелиці
(1995-2004)

 

"Два дні й дві ночі нової музики"
щорічний Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, Одеса, 1995-2004. Два дні й дві ночі нової музики/2Д2Н - один з найбільших фестивалів нової музики та виконавського мистецтва в Україні. Унікальність цієї мистецької акції полягає в тому, що він моделюється за логікою композиторського мислення та відповідно до авторської концепції це 48 - годинна подія, де різноманітні види мистецтв органічно сполучаються та існують згідно із законами власного часу.
 
› "Відкриті майстер-курси"
Міжнародний музичний семінар, Одеса, 1995, 1996, 1998.
 
› "Теоретичні проблеми сучасної музики та мистецтва"
Міжнародна конференція, Одеса, 1995, 1996, 1997
 
› "Парад прем'єр"
прем'єри опери "Між двох вогнів" та камерного твору "Вихід" композиторки Кармелли Цепколенко у містах Базелі та Берні (Швейцарія), Хайльбронн та Фрайбург (Німеччина), 1997.
 
› "Молода музика України та Польщі"
міні-фестиваль-конференція сучасної польської та української музики в Одесі, 1997.
 
› "Мандрівна академія музики"
організація культурно-просвітницьких пересувних акцій у межах південного регіону, Одеса, Україна, вересень-жовтень 1997; грудень 1997; листопад-грудень 1999; грудень 1999; грудень 2000
 
› "Молодіжна музика"
фестиваль східно-європейських композиторів та виконавців в Одесі, 1998.
 
Міжнародні майстер-курси з композиції в Одесі, 1998.
 
› "Зустрічі"
міжнародний фестиваль східно-європейських композиторів та виконавців в Одесі, червень 1998, листопад 1998
 
› "Пріма віста"
фестиваль аудіовізуальних та музичних акцій, Одеса, 1998, 1999.
 
› "Stu-Dance-Reverse-Dance"
фестиваль та семінар нового танцювального мистецтва, Одеса, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
 
"Roaring Hoofs"
участь у Міжнародному фестивалі сучасної музики. Монголія, 1999.
 
"Інтернет-конференція аудіовізуального мистецтва та театру"
організація конференції та низки аудіовізуальних й театральних акцій, 1999.
 
› "Мистецтво імпровізації в сучасному світі"
фестиваль імпровізаційних видів мистецтва, Одеса, 1999, 2001, 2002, 2003
 
› "Експериментальні напрямки у сучасній музиці світу"
цикл концертів та перформансів у сезоні 2000-2001.
 
"Інформація та чин"
Міжнародний музично-інформаційний форум, Одеса, 2000.
 
› "Майбутнє та минуле"
культурна взаємодія в музиці східно-європейських та євразійських країн, Одеса, 2000, 2001.
 
Музичний інформаційний центр Одеса Україна Асоціації Нова музика
проект із створення Інтернет-журналу про сучасну українську музику, бібліотеки видань сучасної музики, бази даних сучасних українських композиторів, Одеса, 2000-2002.
 
› "Єднання музикою"
Міжнародний форум директорів фестивалів та керівників організацій нової музики, Одеса, 2001, 2002
 
Українсько-швейцарська фортепіанова академія - Біль, Швейцарія, 5-12 серпня 2001.
 
Цикл Чорного Місяця
Портрет композиторки Кармелли Цепколенко (20 січня 2002, Австрія, Відень, Jazz & Musicclub 'Porgy&Bess').
 
› Платформа кооперації - розвиток Учбового центру з арт менеджменту при Асоціації Нова Музика, Одеса, 2003.
 
› Міжнародний форум новітнього мистецтва - конференція (круглий стіл), арт менеджерів, представників МІЦ та директорів фестивалів; видання CD ROMу, Odessa, 2004
 
Стан та перспективи розвитку менеджменту у сфері культури - міжнародний семінар, березень 2004 (Одеса).


Видані компакт-диски
за участю та під керівництвом Олександра Перепелиці
1. КАМЕРНА МУЗИКА Кармелла Цепколенко 1994
2. EX PLURIBUS ARS Кармелла Цепколенко 1994
3. КАМЕРНА МУЗИКА Кармелла Цепколенко 1995
4. САМОРЕФЛЕКСІЯ Кармелла Цепколенко 1998
5. ДВЕРІ НАСТІЖ Кармелла Цепколенко 2000
6. ВІОЛЕТА ДІНЕСКУ. КАРМЕЛЛА ЦЕПКОЛЕНКО 2002
7. ДВА ДНІ ТА ДВІ НОЧІ НОВОЇ МУЗИКИ 1995-1997
8. ДВА ДНІ ТА ДВІ НОЧІ НОВОЇ МУЗИКИ 1998-2000
9. ДВА ДНІ ТА ДВІ НОЧІ НОВОЇ МУЗИКИ 2001
10. НОВА МУЗИКА УКРАЇНИ - КОМПОЗИТОРИ, ТВОРИ, ВИКОНАВЦІ - мультимедійна база даних 2001
11. ОДВЕРТОСТІ ТАЇНИ - мультимедійна база даних українських композиторок 2003


Друковані видання:
Довідник "Сучасні композитори України", Одеса, 2002.
Буклети фестивалів


Інтернет видання:
Інтернет-часопис "Musica Ukrainica" (Одеса, Україна, 2000-2002).
Посібник О.Перепелиці, К.Цепколенко "Художні ігри" (1990)
Веб сайт АНМ: http://anm.odessa.ua


Адреси
Приватна:
Олександр Перепелиця
Пров.Успенський 9, кв.1, 65045 Одеса, Україна
Тел/факс: (+38 0482) 261689
E-mail: new_music@irf.odessa.ua
Home: http://anm.odessa.ua

Офіс:
Олександр Перепелиця
Асоціація Нова Музика
Вул.Базарна 48, кв.1, 65011 Одеса, Україна
Тел/факс: (+38 0482) 22 52 83